Sanacija makadamskog puta kroz Gornju Britvicu

Nedjelja, 11. listopada 2020.
Ispis

gornja britvica sanacija puta

Veliki dio makadamskog puta koji povezuje naselja u Gornjoj Britvici i put prema Rakitnu, odnosno, Izbičnu saniran je opsežnom akcijom koja je uslijedila proteklog petka i subote, 9 i 10 listopada.

Ovom akcijom sanirano je preko 11 km makadamskog puta, kroz Prusine prema koritima (Rakitno), Madretinovcima, zaseoku Vranjkovci te makadamski putovi u zaseoku Liskovac.

Također, uređen je i dio novog parkirnog prostora kod groblja Sekača u Liskovcu, na kojem su nedavno dovršeni radovi ugradnje novog armirano-betonskog zida.

Potporu u realizaciji ovih projekata dali su gradonačelnik Miro Kraljević i Grad Široki Brijeg, Vlada županije Zapadnohercegovačke te JU COMING Široki Brijeg.

gornja britvica sanacija puta

gornja britvica sanacija puta

gornja britvica sanacija puta

gornja britvica sanacija puta

gornja britvica sanacija puta
Izgled puta nakon načinjenih radova

gornja britvica sanacija puta Izgled dijela puta prije sanacije

gornja britvica sanacija puta Jasno vidljivi tragovi oštećenja puta i vozila

gornja britvica sanacija puta Također je uređen i novi dio parkirnog prostora oko groblja Sekača

gornja britvica sanacija puta Stari zvonik izmješten je na novu lokaciju u neposrednoj blizini groblja

gornja britvica sanacija puta Na groblju Sekača nedavno su dovršeni radovi izgradnje novog armirano-betonskog zida oko cijelog groblja te proširenje parking prostora 

gornja britvica sanacija puta