Župa Izbično

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova

Nastavak hidrogeoloških istraživanja na području Izbična

E-mail Ispis

vodoistraga_1aProteklih dana nastavljene su aktivnosti oko vodoistražnih radova na području Izbična, na lokalitetu Jezero. Slijed je to aktivnosti koje su pokretane prethodnih godina a temelje se na proučavanju dosadašnjih geoloških i hidrogeoloških istraživanja. Naime, još davne 1999. godine ekipu stručnjaka na ovom lokalitetu okupio je prof. dr. Božo Soldo. (Brašnić)

kojom prigodom su izvedena prva ozbiljnija geološka istraživanja.  Veliku potporu u pokretanju ovih istraživanja dao je još jedan naš župljanin, nažalost sada pokojni, fra Mladen Hrkać.

Zbog nedostatka financijskih sredstava daljnja istraživanja nisu poduzimana cijelo desetljeće. Krajem ljeta i početkom jeseni 2009. godine tim stručanjaka, dipl. ing. geol., Mladen Trutin, Natalija Matić, Nada Trutin i Tihomir Pavković (rođeni izbičak), izvode terenske vodoistražne radove na širem prostoru Izbična. Istražni radovi sastojali su se od terenskih istraživanja, analize prikupljenih podataka, kao i analize podataka prethodnih istraživanja s ovog područja. Na osnovu prikupljenih podataka sačinjena je stručna dokumentacija te detaljno geološko i hidrogeološko kartiranje.

Nakon izvedenih istraživanja odabrano je najpovoljnije područje za nastavak daljnjih vodoistražnih radova. To su tereni uz sjeveroistočni rub Jezera, uz cestu Izbično-Gornja Britvica te područje prema istoku , odnosno, prema Soldama.    

Za nastavak daljnjih radnji predložena su geofizička istraživanja (geoelektrično sondiranje) nakon čije interpretacije bi se pristupilo odabiru najpovoljnije lokacije za istražno-eksploatacionu bušotinu.

S ciljem provedbe nastavka predloženih istraživanja proteklih je dana angažiran tim stručnjaka oko pripreme i razrade postupka geofizičkog istraživanja. U sklopu toga, u subotu, 3. rujna, na našem području je po treći puta u posljednjih nekoliko dana boravio g. Zdravko Brajković dipl.ing.geol., koji je obilaskom terena i analizom načinjene dokumentacije pripremio prijedlog projekta za naredna geofizička istraživanja. U obilasku terena geologu g. Brajkoviću pridružio se, prijatelj i kolega po struci,  Stjepan Karačić (Ćipa) koji je iskazao svesrdnu pomoć u podršci oko istražnih radova na našem području, prenoseći pozitivna iskustva ostvarena na vodocrpilištu Dobrinj u Crnču, gdje je otkrio izdašnu bušotinu na 50 m dubine.

Postupkom geofizičkih istraživanja oko lokaliteta Jezero načinio bi se veliki dodatni korak u stručnoj analizi tla na ovom području, gdje bi se na osnovu dobivenih podataka utvrdio prijedlog istražno-eksploatacione bušotine. S obzirom da je navedena istraživanja potrebno izvršiti upravo u ovom razdoblju (mjesec rujan i početak listopada) ostaje kratko razdoblje za prikupljanje financijskih sredstava (oko 8.000 KM) kako bi se u ovoj godini mogao načiniti dodatni korak u ovom velikom i značajnom projektu opskrbe vodom ovih područja, a možda i šire.

vodoistraga_6
Izvor Žabljak u Jezeru - na njemu voda izvire i u sušnim razdobljima

vodoistraga_5
Tihomir Pavković na licu mjesta objašnjava dijelove sačinjenog stručnog elaborata provedenih istraživanja u kojima je i sam sudjelovao

vodoistraga_7
Mr.sc. Zdravka Brajković, dipl.ing.geol. pri svom prvom dolasku na naš teren 25. srpnja 2011. godine

vodoistraga_8
Obilazak prethodnih istraživačkih radnji na lokalitetu Jezero

vodoistraga_9
Na izvoru "Česma" iznad Jezera - koje također ne presušuje ni u ljetnim razdobljima

vodoistraga_9b
Detaljnija analiza načinjenog kartiranja terena

vodoistraga_10
Ivan Soldo u svom uređenom bunaru nakuplja vodu s okolnih izvorišta kod Soldinih kuća

vodoistraga_11
Kod svog drugog dolaska g. Brajkoviću se u obilasku terena pridružio Stjepan Karačić - Ćipa, prenoseći iskustva istražnih radnji s područja Dobrinja

vodoistraga_12
Stisnuta ruka za postignuta otkrića

vodoistraga_13
Analiza stijena na području iznad Jezera u Izbičnu...

vodoistraga_15
...a potom analiza načinjenog kartiranja terena oko Jezera

vodoistraga_14
Ivan Soldo pokazuje jedno od izvorišta kod zaseoka Solde


vodoistraga_16
Područje na koje se baca poseban akcent iz kojeg bi u budućnosti trebala poteći voda za opskrbu domaćinstava

Tihomir Crnjac

 

Vremenska
prognoza