Župa Izbično

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova

Župnici župe Izbično

E-mail Ispis PDF

Fra Jozo Bencun  1917. - 22. -1926.
Fra Ante Šola – Sladojević  1926. - 1928.
Fra Jozo Bencun  1928. - 1939.
Fra Anđelko Nuić  1939. - 1941.
Fra Metod Puljić  1941. - 1945.
Župa bez župnika  1945. - 1949.
Fra Milivoj Bebek  1949. - 1958.
Fra Željko Zadro  1958. - 1966.
Fra Čedo Škrobo  1966. - 1969.
Fra Teofil Leko  1969. - 1977.
Fra Marko Dragićević st.  1977. - 1982.
Fra Dinko Maslać  1982. - 1991.
Fra Nedjeljko Martinović  1991. - 1998.
Fra Drago Čolak  1998. - 2005.
Fra Franjo Mabić   2005. – 2015.
Fra Robert Kiš 2015. -


 

Fra Jozo Bencun 1917- 22 -1926; 1928-1939

fra Jozo BencunRođen je 26. rujna 1869. u Međugorju. Gimnaziju je završio na Širokom Brijegu, kao i studij bogoslovije. U franjevački red stupio je 1889., a za svećenika je zaređen 1893. Djelovao je u brojnim hercegovačkim župama. Nikad se ni na što nije žalio. Najprije je bio kapelan u Gradnićima (1895-97). Nakon Gradnića postaje župnik u Drežnici (1898-1902) i Gorancima (1902/03), pa je onda kapelan na Humcu (1903/04) i Š. Brijegu te preko ljeta u Poljima (1904-07). Pokušao je “odčepiti” ponor Blidinjskoga jezera, što mu nije pošlo za rukom. Zatim je župnik u Bukovici (1907-09), kapelan na Humcu (1909) i Š. Brijegu (1910-12), župnik u Klobuku (1912-14), kapelan na Humcu (1914/15) i Š. Brijegu (1915-17), župnik u Izbičnu (1917-26) i Gabeli (1926-28) te ponovno župnik u Izbičnu (1928-37). Nakon toga je u mirovini na Š. Brijegu (1937-45). Partizani su ga 14. veljače 1945. odveli iz mostarskog samostana prema Čekrku. Tu su ga ubili i bacili u Neretvu. Stradao je u 76. god. života, 56. god. redovništva i 52. god. svećeništva. Ne zna se gdje mu počivaju zemni ostatci.[1]
Svoju zlatnu sv. Misu je slavio 1943. u Međugorju.


Fra Ante Šola (Sladojević) 1926-1928

fra_ante_solaRodio se u Grabovici na Bušku blatu 9. listopada 1870. U franjevački red stupio je 1889., a za svećenika je zaređen 1893. godine. Djelovao je kao kapelan u Ružićima (1894/95), na Humcu (1895-98) i Širokom Brijegu (1898-1900). Potom je župnik u rodnoj Grabovici (1900-04. i 1909/10.), Šuici (1904-06), Županjcu (1906-09), Rakitnu (1910-14), kapelan na Humcu (1914-16), župnik u Bukovici (1916-19), kapelan u Posušju (1919-21), Čerinu (1921/22), opet u Posušju (1922-24) te na Humcu (1924-26). Nakon toga je župnik u Izbičnu (1926-28). Preminuo je u Mostaru kao aktualni župnik u Izbičnu 12. studenog 1928. u 59. god. života, 40. god. redovništva i 35. god. svećeništva od upale pluća. Pokopan je na groblju Šoinovac.


  
Fra Anđelko Nuić
1939-1941

fra Anđelko NuićRodio se 10. travnja 1908. u Drinovcima. Pučku školu završio je u rodnom mjestu, gimnaziju kod franjevaca na Širokom Brijegu, a filozofsko-teološki studij u Mostaru i Breslauu. U franjevački novicijat stupio je 1926., a za svećenika je zaređen 1932. Pastoralno je djelovao kao kapelan u Mostaru (1934.) i Konjicu (1934-37), kao župnik u Gorancima (1937-39) i Izbičnu (1939-41) te kao kapelan na Čitluku (1941-43) i Međugorju (1943./44). Godine 1944./45. je u samostanu u Mostaru. Ubijen je od partizana na križnom putu poslije 15. svibnja 1945. negdje u Sloveniji, u 37. god. života, 19. god. redovništva i 13. god. svećeništva. Ne zna mu se za grob.

Koliko je dugo fra Anđelko ostao u samostanu u Mostaru i je i imao još kakvu službu prije svoje smrti, iz sačuvanih spisa nije razvidno. Njegovo se ime u spisima Arhiva Provincije nakon rujna 1944. više ne spominje. Svakako je sigurno da je i on, kao i bezbrojni drugi, bježao pred komunističkom partizanskom vojskom te dospio u Austriju. U povratku, u nekoj od kolona smrti, bio je poslije 15. svibnja 1945. ubijen na nepoznatom mjestu.


Fra Metod Puljić 1941-1945

fra Metod PuljićRođen je 24. studenog 1912. u Vašarovićima. Gimnaziju je završio na Širokom Brijegu, a filozofsko-teološki studij u Mostaru i Lillu (Francuska). Franjevački habit obukao je 1931., a za svećenika je zaređen 1937. Pastoralno je djelovao kao kapelan na Humcu (1939/40) i Mostaru (1940/41) te kao župnik u Izbičnu (1941-45). Partizani su ga u noći između 4. i 5. lipnja 1945. odveli iz franjevačkog samostana u Krapini i strijeljali na nepoznatom mjestu. Ne zna mu se za grob.

 

  


Fra Milivoj Bebek 1949-1958

fra Milivoj BebekRodio se u Vitini 29. studenog 1898. Osnovnu je školu završio na Rasnu, gimnaziju na Širokom Brijegu, teološki studij u Mostaru. U novicijat je stupio 1916., a za svećenika je zaređen 1924. godine. Pastoralno je djelovao kao kapelan u Mostaru (1925/26), Duvnu (1926-28), Konjicu (1928-30) i Humcu (1930/31), a kao župnik u Konjicu (1931-35), Blizancima (1935-37), Drinovcima (1937-41), Posuškom Gracu (1941-46), Crnču (1947-49), Izbičnu (1949-58). Bio je vedre ćudi. Zvali su ga “misnik”. Nekoliko poratnih godina morao je stanovati u seoskim kućama, jer su komunisti zauzeli župnu kuću. Obolio je od raka na jetri. Boravio je u Mostaru, u samostanu i u bolnici. Preminuo je u Mostaru 29. lipnja 1961. u 63. god. života, 45. god. redovništva i 38. god. svećeništva od raka jetre. Pokopan je na groblju Šoinovac.


Fra Željko Zadro 1958-1966       

Rođen je u Grljevićima 26. ožujka 1914. Gimnaziju je završio na Širokom Brijegu, a bogoslovni studij u Mostaru i Sargianu (Italija). Franjevački habit obukao je 1932., a za svećenika je zaređen 1937. godine. Cijeli je život proveo u pastvi, osim gotovo četiri godine koje je proveo u zeničkom Kazneno-popravnom domu (1952-55). Župni pomoćnik bio je u Posušju (1940-44. i opet 1957./58.) i Rasnu (1944/45), a župnik u Pločama (1945-47), Kongori (1947-52) i Izbičnu (1958-66). U Izbičnu je sagradio župnu crkvu. U potpunom dovršenju spriječila ga je teška bolest, rak na licu koji se proširio i na grudni koš. Posljednje mjesece života proveo je na Š. Brijegu i u mostarskoj bolnici. Uvijek je bio spreman na šalu te bio ponizni mali brat. Preminuo je u Mostaru od raka na grlu 30. listopada 1967, u 54. god. života, 35. god. redovništva i 30. god. svećeništva. Pokopan je na groblju Mekovac na Š. Brijegu.Fra Čedomil Škrobo 1966-1969

fra Čedomil ŠkroboRođen je 15. studenog 1914. u Dužicama, župa Rasno. Pučku školu završio je u Rasnu, gimnaziju na Širokom Brijegu, a bogoslovni studij u Mostaru i Rimu. U Franjevački red stupio je 1932., a za svećenika je zaređen 1938. U Hercegovini je djelovao najprije kao župni pomoćnik na Humcu i u Čapljini. Potom je profesor talijanskog jezika na širokobriješkoj gimnaziji. Godinu dana je u zatvoru u Ljubuškom i Mostaru (1946/47.). Nakon izlaska iz zatvora djelovao je kao župnik u Ružićima (1947/48.) i Blagaju (1948-52), služeći i okolne ispražnjene župe. Potom je župnik i gvardijan u Duvnu (1952-55), pa župnik u Međugorju (1955-58), Kočerinu (1958-60). Kratko je pomoćnik na Humcu i Š. Brijegu (1960), a onda župnik u Crnču (1960-66), pa u Izbičnu (1966-69). Nakon toga je kapelan u Seonici (1969-73), a potom odlazi u Mostar, gdje ostaje gotovo 20 godina (1973-92). Kratko je za vrijeme Domovinskog rata u Zaostrogu, u franjevačkom samostanu, a onda do smrti na Humcu. Bio je glazbeno nadaren, poznavao je strane jezike, ugodan u društvu. Preminuo je na Humcu 4. svibnja 1993., u 79. god. života, 60. god. redovništva i 55. god. svećeništva. Pokopan je na Novom groblju.


Fra Teofil Leko 1969-1977

fra Teofil LekoRodio se u Tihaljini 1. rujna 1915. Pučku školu završio je u rodnom mjestu, gimnaziju kod franjevaca na Širokom Brijegu, a bogoslovni studij u Mostaru. U Franjevački red je stupio 1937., a za svećenika je zaređen 1942. Pastoralni rad počeo je kao kapelan u Duvnu-Tomislavgradu (1943-45), a nastavio kao župnik u Međugorju (1945-51). U međuvremenu je oko godinu dana proveo u itrazi u komunističkom pritvoru u Mostaru (rujan 1949. – rujan 1950.). Potom je župnik u Bukovici (1951-55), gvardijan i župnik u Duvnu (1955-58), župnik u Šujici (1958-64), kapelan u Konjicu (1964-68) i na Posušju (1968/69), pa osam godina župnik u Izbičnu (1969-77). Od 1977. do smrti je u samostanu na Š. Brijegu. Preminuo je Širokom Brijegu od srčanog udara 3. kolovoza 1990, u 75. god. života, 53. god. redovništva i 47. god. svećeništva. Pokopan je na groblju Mekovac.


  

Fra Marko Dragićević (II.) 1977-1982

fra Marko Dragičević IIRodio se u Miletini, župa Međugorje, 6. veljače 1927. Pučku školu završio je u Međugorju, a onda pošao u poznatu Franjevačku gimnaziju na Širokom Brijegu. Bio je u 6. razredu gimnazije kada su partizani u veljači 1945. zauzeli samostan te poubijali brojne profesore i ostale franjevce na Širokom Brijegu. On se spasio slučajno. Preostala dva razreda gimnazije polagao je u Sarajevu. U franjevački red stupio je 1946. u Kraljevoj Sutjesci u Bosni. Bogoslovni studij završio je u Sarajevu, gdje je 1951. zaređen za svećenika. Djelovao je u brojnim hercegovačkim župama: 1953/54. je  Rakitnu, zadužen za Polja, 1954/55. kapelan na Humcu, 1955/56. opet u Rakitnu, 1955-57. kapelan na Š. Brijegu, 1957/58. u Čapljini, a onda 1958-64. župnik u Jablanici. Potom je gvardijan u Slanom te služi župu Baniće (1964-67.), pa župnik u Ljutom Docu (1967-77). Tu je temeljito obnovio i proširio župnu crkvu te uredio župnu kuću. U Izbičnu je župnik pet godina (1977-82). I tu je obnovio župne zgrade. Nakon Izbična je šest godina kapelan na Kočerinu (1982-88), a od 1988. do smrti stalno je u Posušju. Bavio se fotografijom i snimanjem. Preminuo je u Posušju 14. lipnja 2003. Pokopan je na groblju Martića križ.Fra Dinko Maslać
1982-1991
 
fra Dinko MaslaćRođen 21.3.1937. u Sjekosama, župa Drečevo, od roditelja Bernarda i Božice r. Putica. Na krštenju je dobio ime Cvitan. Pučku školu je pohađao u Dračvevu, srednju (sjemenište) u Makarskoj, Sinju, Splitu i Visokom, a filozofiju i teologiju u Visokom (1958-1959) i Sarajevu (1961-1965).
Franjevački habit je obukao 31.7.1956. u Kraljevoj Sutjesci pred fra Leonardom Orečem i uzeo redovničko ime fra Dinko, privremene zavjete je položio 1.81.957. u Kraljevoj Sutjesci, a svečane 12.7.1962. na Humcu pred provincijalom fra Zlatkom Ćorićem.
U Sarajevu je 23.2.1964. primio subđakonat, 15.3.1964. đakonat, a za svećenika zaređen na Širokom Brijegu 2.8.1964.

Kao duhovni pomoćnik djelovao je na Humcu, Posušju, Grudama, Drinovcima, Mostaru, Konjicu, Tomislavgradu, Tihaljini, Slanom, a kao župnik u Gorancima (1973-1982), Izbičnu (1982-1991) i Gradnićima (1993.-2003). Od 2007. živi i radi u Seonici.

Za vrijeme župnikovanja obnovio je župne crkve i kuće u Gorancima i Izbičnu, a u Raškoj Gori sagradio novu filijalnu, a u Gradnićima župnu crkvu.Fra Nedjeljko Martinović 1991-1998 1998-2005

Fra Nedjeljko MartinovićRodio se u Mostaru 15. rujna 1940. Tu je završio osnovnu školu, a gimnaziju u Splitu i Visokom. Bogoslovni studij završio je u Sarajevu. U franjevački red stupio je 1959., a za svećenika je zaređen 1966. Kao svećenik djelovao je u raznim hercegovačkim župama: kapelan na Humcu (1967-70), u Gorici (1970-72) i Bukovici (1972-74), župnik u Tihaljini (1974-81), Blagaju (1981-91). Kao kapelan u Gorici s narodom je gradio podružnu crkvu u Sovićima. Dok je bio župnik u Tihaljini sagradio je novi župni stan s vjeronaučnom dvoranom. Kao župnik u Blagaju sagradio je crkvu u Gnojnicama. God. 1987. kupio je komad zemlje na Buni, gdje je sagradio franjevačku kuću. U prizemlju se nalazila veća prosotorija za bogoslužje. Potom je sedam godina župnik u Izbičnu (1991-98). Tada se na svoju ruku vratio na Bunu, gdje je ostao sve do smrti. Odlukom Generalne uprave Franjevačkog reda, a zbog nepoštivanja provođenja dekreta Romanis pontificibus, bio je isključen iz Reda. Preminuo je na Buni 8. lipnja 2001. Pokopan je uz župnu kuću na Buni.

 


Fra Drago Čolak 1998-2005

Fra Drago ČolakRodio se 3. rujna 1946. na Privalju, župa Kočerin. Roditelji Ivan i Ljubica r. Zubac. Pučku školu je pohađao na Privalju i Kočerinu, srednju (sjemenište) u Dubrovniku (1962.-1966), filozofiju i teologiju u Sarajevu (1968-1970), Königsteinu, Njemačka (1970-1972) i Luzernu, Švicarska (1972-1974).
Redovničko odijelo primio je 29.9.1967. na Humcu iz ruku vikara provincije fra Bonicija Rupčića. Jednostavne zavjete položio na Humcu 30.9.1968., a svečane 17. rujna 1971. na La Verni u Italiji.
U Königsteinu je primio subđakonat i đakonat 16.4.1972. i svećenički red 29.6.1972.
Kao kapelan i župnik službovao je na više mjesta. Duhovni pomoćnik na Širokom Brijegu (1974-1980), župnik i predsjednik rezidencije u Čerinu (1980-1988), duhovni pomoćnik u Konjicu (1991-1993), ponovno duhovni pomoćnik na Širokom Brijegu (1994-1998), župnik u Izbičnu (1998-2000), ali ostaje do 2005. Od tada boravi na Širokom Brijegu.
Definitor Provincije (1981-1982) i samostanski vikar u Konjicu (1991-1993).