Župa Izbično

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova

SVECI TJEDNA

E-mail Ispis PDF


8. ožujka – Sv. Ivan od Boga (1495 – 1550.)
- zaštitnik bolesnika, bolnica, bolničara, knjižara i onih koji poklanjaju knjige

Rođen je u Portugalu, ali je sa osam godina došao sa jednim svećenikom u Španjelsku. Tu je proveo djetinjstvo i mladost, pa vojsku u redovima Karla V. Protiv Turaka u Madžarskoj i protiv Francuske.
Imao je jedno viđenje Gospe s Djetetom i kasnije se posvetio prodaji svetih knjiga i utržak davao za siromašnu djecu.  Na posljetku je iznajmio jednu kuću u Granadi i pretvorio je u bolnicu u kojoj je pomagao bolesne, gladne, siromašne i umiruće.
Skupljao je milostinju po gradu da bi ih uzdržavao. Međutim kada je ozbiljni svijet vidio da je to ozbiljan i težak posao, počeli su ga na veliko pomagati. Sami liječnici i bolničari su dolazili i radili dobrovoljno kod njega.
Crkva ga je proglasila svetim 1690. i imenovala ga je zaštitnikom bolesnika, bolnica i knjižara.


14. ožujka – Sv. Matilda (895 – 968.)
- zaštitnica razočaranih u svojoj djeci

Njeni su joj sinovi zadali dosta jada iako u velikom bogatstvu, časti i vlasti. Jednoga je čak i proklela i tako mu se dogodilo.  Djeca su je čak i javno ponizila i ponižavala, a međusobno su prijetili jedni drugima krvoprolićem – čežnja za vlašću.
Poslije je po današnjoj Njemačkoj gradila benediktinske samostane i pozivala na obraćenje i pokoru. Uspjela je privoljeti i sinove na pomirenje.
Roditelji razočarani svojom djecom u njoj nalaze svoje utočište jer je i sam prošla takav gorki križ.

fra Franjo Mabić