Župa Izbično

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova

Proglašeno stanje nesreće na području Grada Širokog Brijega uzrokovano pojavom koronavirusa

E-mail Ispis

siroki brijeg

 

Na sjednici Gradskog stožera civilne zaštite održanoj 18. ožujka donijeta je Odluka o proglašenju stanja nesreće na području Grada Širokog Brijega.

 

 

Temeljem članka 29. stavka 1. točka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10) i članka32. Pravilnika o načinu rada i funkcioniranja stožera i povjerenika civilne zaštite (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 77/06 i 5/07 ), a u vezi s nastalom situacijom prouzrokovanom neposrednoj opasnošću od pojave koronavirusa (COVID-19) na području Grada Širokog Brijega, na prijedlog Gradskog stožera civilne zaštite, Gradonačelnik Grada Širokog Brijega, donosi

 

O D L U K U
O PROGLAŠENJU STANJA NESREĆE UZROKOVANO POJAVOM KORONAVIRUSA (COVID-19) NA PODRUČJU GRADA ŠIROKOG BRIJEGA

Članak 1.

Dana 18. ožujka 2020. godine proglašava se stanje nesreće na području Grada Širokog Brijega uzrokovano neposrednom opasnošću od pojave koronavirusa (COVID-19).

Članak 2.

Radi provođenja mjera zaštite i spašavanja ljudi na ugroženom području, Gradonačelnik određuje:
- Da se stave na raspolaganje sve Gradske Službe, pravni subjekti, sve druge institucije i sve strukture civilne zaštite, također da se stave na raspolaganje svi raspoloživi resursi prema planovima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara koji će se koristiti na ugroženim područjima.

Članak 3.

Prema Planu zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Gradu Širokom Brijegu ( u daljnjem tekstu: Gradski plan ), u svim gradskim službama i drugim institucijama uvesti pasivno dežurstvo, radi izvršavanja zapovijedi Gradskog stožera civilne zaštite, te sukladno Gradskom planu i zahtjevima sa ugroženih područja. Zadužuje se Gradski stožer civilne zaštite da izvrši aktiviranje odgovarajućih gradskih službi zaštite i spašavanja, a po potrebi i drugih pravnih subjekata, javnih poduzeća i građana radi pružanja pomoći na ugroženom području Grada Širokog Brijega.

Članak 4.

Troškovi koji nastanu angažiranjem Gradskog stožera civilne zaštite, gradskih službi, službi za zaštitu i spašavanje i ostalih struktura civilne zaštite, kao i dodatni troškovi koji nastanu planskim angažiranjem nedostajućih resursa za spašavanje tijekom provođenja akcija zaštite i spašavanja, osigurati će se iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, a sukladno sa Odlukom o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih na temelju posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, i proračuna Grada Širokog Brijega i drugih financijskih izvora, sukladno važećim propisima.

Članak 5.

Zadužuje se Gradski stožer civilne zaštite da sukladno sa važećim zakonskim propisima preuzme sve aktivnosti oko koordinacije i rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja na ugroženom području.

Članak 6.

Obvezuju se svi rukovoditelji tijela Gradske uprave, rukovoditelji pravnih osoba i drugih institucija za zaštitu i spašavanje i ostalih struktura civilne zaštite i angažiranih snaga, da osiguraju provođenje zapovijedi stožera civilne zaštite (pružanjem pomoći i podrške u logističkim i komunalnim potrebama, evakuaciji, zbrinjavanju ugroženog stanovništva i zaštite materijalnih dobara, snabdijevanjem stanovništva živežnim namirnicama, higijenskim potrepštinama, te medicinskom zbrinjavanju povrijeđenih i oboljelih stanovnika zbrinjavanju povrijeđenih i oboljelih stanovnika).

Članak 7.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti u „Službenom glasniku Grada Širokog Brijega“

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
GRAD ŠIROKI BRIJEG
-GRADONAČELNIK-

Broj: 03-87/20 
Široki Brijeg, 18.03.2020godine

GRADONAČELNIK
Miro Kraljević

 

 

HUMH WebBanner 300x250

Baner

BANER MNL 021

 

Zadnji komentari:

Jecaj Izbična mog!
Uživala sam, ponovno čitajući ovaj literarni...
27/11/18 10:16 Više...
Mirela Kožul

Pokušaji podmetanja niza...
Psihijatrija, i to teza !
27/07/17 17:38 Više...
MATKO

Vlado i Iva Crnjac – Jo...
Najboljii
09/06/17 07:39 Više...
Britvica


Vremenska
prognoza