Župa Izbično

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova

Misne nakane za ožujak 2017.

DATUM     DAN NAKANA
01. Srijeda 7 – Ivica Soldo za + Milicu
02. Četvrtak 7 – Miljenko Crnjac za+Vinka…
18 – Misa i klanjanje (blag.ulja)
03. Petak 17 – Misa (put križa) – Rade Hrkać za svoje ++
04 Subota 7 – Ivanko Crnjac za s ob.za+Dragu (m)
05. NEDJELJA D.B. - 9, 00 –   Marinko Mrsanović za+Terezu
IZBIČNO - 10,30 –
G.B. - 12,00 –  Blago Bagara za svoje ++
06. Ponedjeljak 7 – Anica Crnjac za + Jakova…
07. Utorak 7 – Rajko Pavković za+Stanka Kožula
08. Srijeda 7 – Na odluku
09. Četvrak 7 – Manda Džajkić za+Lucu, Ružu, Grgu…
10. Petak 17 – Miro Jurčinović za+Velu Crnjca te Ivu Jerkića
11. Subota 7 – Blago i Ljuba Crnjac za svoje ++
12. NEDJELJA D.B. - 9, 00 –   Mladen Crnjac s ob.za svoje ++
IZBIČNO - 10,30 –
G.B. - 12,00 –  Milica Soldo za svoje ++
13. Ponedjelja 7 – Na odluku
14. Utorak (1) 17 – Anđa Crnjac za +Sofiju Zeljko i ostale ++
15. Srijeda 7 – Na odluku
16. Četvrtak 7 – Anica Crnjac za+Dragicu, Oliviju…
17. Petak 17 – Na odluku
18. Subota 7 – Ivan i Kristina Pavković za sve svoje ++
19. NEDJELJA D.B. - 9, 00 –   Vlado i Ana Soldo-Gagić za sve svoje ++
IZBIČNO - 10,30 –
G.B. - 12,00 –   Anica Brašnić s ob. Za + Antu
20. Ponedjeljak 7 – Danica Pavković za + Veselu i Ivicu (ž)
21. Utorak (2) 17 - Na odluku
22. Srijeda 7 – Tomo Logarušić za svoje ++
23. Četvrtak 7 – Slavka Soldo za + Ljupka, Janju, Dragu, Milu, Blagu..
24. Petak 17 – D.Britvica - Na odluku
25. Subota 7 – Ivica i Danica Crnjac za sve svoje ++
26. NEDJELJA D.B. - 9, 00 –  Anica Lucanović za+ Božu
IZBIČNO - 10,30 –
G.B. - 12,00 –  Vlado Crnjac za+ Jozu i Martu
27. Ponedjeljak 7 – Blagica i Slavka za+ Maru i Ivana
28. Utorak (3) 18 – Ivan i Ana Pavković za + Stipu
29. Srijeda 7 – Zorka Pavković za + Stojana i Maru…
30. Četvrtak 7 – Stipe i Mara Soldo za + Blagu…
31. Petak 18 – Blagica Crnjac s ob. Za+Stanka, Lukana, Ružu